ลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการ ๘๔ พรรษา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชัน
โครงการ ๘๐ พรรษา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชินี